Thursday, December 22, 2016

Donkey Punch (1 Oz. Citron Vodka 1 Oz. Hpnotiq Harmonie 1 Oz. Island Punch Pucker 3 Oz. 7-Up Splash Of Grenadine)

Donkey Punch (1 Oz. Citron Vodka 1 Oz. Hpnotiq Harmonie 1 Oz. Island Punch Pucker 3 Oz. 7-Up Splash Of Grenadine)

No comments:

Post a Comment